Record details

Geographical name
    Ševětín (České Budějovice, České Budějovice)
Article
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Minerály z lomu od Ševětína
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif