Record details

Geographical name
    Špania Dolina (Slovensko)
Article
    Banskobystrická měď
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku