Record details

Geographical name
    Šumava
Article
    Abriss einer exodynamischen Analyse des Zentralteiles des Böhmerwaldes
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    Analysis of atmospheric input, soil solution and runoff from a small mountain forested catchment
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Annual rates of sulphur removal from subsurface layers of freshwater peats: a minimum estimate using 210 Pb chronology
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998-2012
    Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    The development of acidification of the lakes in Bohemia
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Die Eiszeitseen im Hohen Böhmerwald
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geodynamics in study and protection of archaeological monuments: Castle of Giants, Czech Republic, and Machu Picchu, Peru
    Geological research of Bohemian Forest
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologie
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geology
    Geomorfologie
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Die Glazialmorphologie des Schwarzen Sees im Šumava-Nationalpark. Ein Exkursionsbericht
    Die Glazialseen des Hohen Böhmerwaldes
    Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archaean crust?
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    K některým otázkám Václava Štefana
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kyselost rašelinišť na Šumavě
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Large-scale erosion rates from in situ-produced cosmogenic nuclides in European river sediments
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Limnologická studie Čertova jezera
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Metamorphic evolution of micaschists and gneisses of the northern Bayerische Wald and the Künische Gebirge (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Palynological research in the Šumava Mountains
    Pedologie
    Pedology
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    Primární bezlesí na Šumavě
    Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Rašeliništní jezera Česka
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Soil Cover of Šumava National Park and Protected Landscape Area
    Spatial distribution of potential planation surfaces in the Bohemian Forest (the Šumava Mts.)
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Sulfur mobility in peat
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Usazené srážky na Šumavě
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Za jeskyněmi do našich národních parků
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku
    Zur Geographie des Bayerischen Waldes und Böhmerwaldes