Record details

Geographical name
    Šumperk
Article
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Magnetic Anisotropy of the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu