Record details

Geographical name
    Žatec
Article
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Karbon žatecké deprese
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)