Record details

Geographical name
    Želénky (Teplice, Teplice)
Article
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Fossil fruits of Reevesia (Malvaceae, subfam. Helicteroideae) and associated plant organs (seeds, foliage) from the Lower Miocene of North Bohemia (Czech Republic)
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav