Record details

Geographical name
    Afrika
Article
    15. kongres INQUA v Durbanu
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Climatic changes and development of benthic communities through the Mediterranean Ordovician
    Coal seams and formations of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 2
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Depositional and hydrocarbon habitats of the Guyana passive margin - preliminary results
    Devonian glaciation in Gondwana and its global effects
    Evaporites of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No 25; part 3
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    Geophysical investigation of deep-seated oil-bearing structures in the central part of the African continent
    Gondwanská flóra : Svědectví rostlin o zaniklém kontinentu
    Hercynian Cretaceous and "Plenus event"
    High-pressure granulites: formation, recovery of peak conditions and implications for tectonics
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Introduction and revaluated chronostratigraphic range of regional litho- and biostratigraphic units of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 1
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)
    Minerály na známkách XVI
    Některé geologické a morfologické zajímavosti pouštních oblastí
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    Palaeobiogeography of Tethyan ammonites during the Tithonian (latest Jurassic)
    Pallioceratida ordo n. - a new order of the Palaeozoic cephalopods (Mollusca, Cephalopoda)
    Patterns of cultural variability during the Middle-to-Upper Paleolithic transition in Europe
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Ropa a zemní plyn v Africe
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Stratigrafická korelácia neogénu Tetýdy a Paratetýdy. ("Stratigraphic correlation Tethys-Paratethys Neogene" IGCP Project No. 25)
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana