Record details

Geographical name
    Bílina
Article
    Deltaic deposits in the North Brown Coal Basin and their documentation in the Bílina opencast mine
    An Early Miocene Linden (Tilia) from North Bohemia and its possible relationship
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Fruits of "Pterocarpus" tertiarus Weyland from the North-Bohemian basin, Czechoslovakia
    The Hydrocharitaceae foliage from the North Bohemian Early Miocene
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    Preschen bei Bilin - Florenwechsel im Tertiär
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin