Record details

Geographical name
    Bílina, řeka (Česko)
Article
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvalita vody v řece Bílině
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Zatížení Labe DDT