Record details

Geographical name
    Bílina (řeka)
Article
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Vývoj kvality vody v řece Bílině