Record details

Geographical name
    Bílina (Teplice)
Article
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe)
    The aquatic plants Salvinia (Salviniales) and Limnobiophyllum (Arales) from the Late Miocene flora of Sosnica (Poland)
    August Emanuel Ritter von Reuss - der Begründer der Mikropaläontologie in Österreich.
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Climatic oscillations versus environmental changes in the interpretation of Tertiary plant assemblages
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Distribution of detrital "tongues" in the Main Seams of the North Bohemian Basin and their application to stratigraphic subdivision of the Main Seam
    The duke Lobkowitz Collection
    Duksyt - zywica kopalna?
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
    Effects of Tectonic- and Compaction-driven, Syndepositional Tilting in the Architecture of a Rift-margin Deltaic Complex: the Bílina Delta (Neogene), Most Basin, Czech Republic
    Emended characteristics of Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Hartite from Bílina
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Klastické žíly
    Koule vršanské a bílinské
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Lithofacies and sedimentary architectures of the Bílina Delta
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Paläokarpologische Untersuchungen von Taphozönosen des Unter- und Mittelmiozäns aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf/Oberlausitz (Sachsen)
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Die phytopaläontologische Sammlung Franz Unger am Landesmuseum Joanneum
    Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Reconstruction of a Czech Early Miocene vegetation
    Rekultivace území dolů Bílina
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    Schenkiella genus novum, thorny disseminules of unknown affinities from the Lower Miocene of central Europe
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Silicified Miocene woods from the North Bohemian Basin (Czech Republic) and from Kuzuluk, district Adapazari (Turkey)
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment
    Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
    Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont in der Lausitz. Teil IV: Fundstellen und Paläobiologie
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech