Record details

Geographical name
    Bílina-oblast (Česko)
Article
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP