Record details

Geographical name
    Běstvina (Chrudim)
Article
    Fluoritová těžba v České republice
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek