Record details

Geographical name
    Bedřichov (Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou)
Article
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově