Record details

Geographical name
    Beroun
Article
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Barrandicellopsis, a new Ordovician archinacelloid genus (Mollusca, Gastropoda)
    The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy
    The Beroun highway - a new key profile for the continental Lower Pleistocene in Central Europe
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 71. La collection générale (Trilobita)
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 82., La collection générale (Graptolithina)
    Comments to Upper Wenlock zonal subdivisions in the Silurian of Central Bohemia
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Day 3, stop 5: Beroun-North
    Disposal of radioactive waste in rock caverns: situation in the Czech republic
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Facies of the Klabava Formation (?Tremadoc - Arenig) and their fossil content (Barrandian area, Czech Republic)
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geopark Barrandien otevřen
    Grandostoma: an additional bellerophontiform mollusc with circumbilical retractor muscle attachment areas (Gastropoda, Bellerophontoidea)
    Graptolite biostratigraphy of the Lower Silurian (Llandovery and Wenlock) of Bohemia
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    K/Ar-Datierungen an detritischen Muskoviten - "Sicherungskopien" orogener Prozesse am Beispiel der Varisciden
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Late Wenlock acritarchs from the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section
    Lower Silurian Chitinozoans of the Prague Basin (Barrandien, Czechoslovakia) - Preliminary results
    Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids
    Nález antimonu na pražské půdě
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892) a Berounsko
    Palaeomagnetic investigation of the Beroun highway section
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Povodně v Berouně
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Radon in the Lower Silurian black shales of Prague basin
    Rafanoglossella n.gen. and Plectoglossa Cooper (Glossellinae, Brachiopoda) in the Upper Ordovician of the Prague Basin
    Remarks on the history of Heliolites barrandei PENECKE, 1887, type species of Pachycanalicula WENTZEL, 1895
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    The significance of the Lower Pleistocene sedimentary complex of the Beroun highway
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic)
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Trace fossils from the Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)
    Trilobiten aus dem Barrandium : Funde von der VFMG-Tagung in Prag 1994
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Upper Cenozoic deposits at the foot of the Krušné hory Mts
    Upper Cenozoic history in the Bohemian Massif
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Vody
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)