Record details

Geographical name
    Blahuňov
Article
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR