Record details

Geographical name
    Blovice (Plzeň-jih)
Article
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 1: Blovice, Vlčice (Úslava river valley)