Record details

Geographical name
    Bohousová (Ústí nad Orlicí)
Article
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita