Record details

Geographical name
    Bohutín (Příbram)
Article
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Březohorský rudní revír
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru