Record details

Geographical name
    Borneo
Article
    5 podzemních skvostů
    Diamanty z celého světa
    First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo