Record details

Geographical name
    Boskovice (Blansko)
Article
    The Brno massif: geological setting
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Succinite and some other fossil resins in Poland and Europe (deposits, finds, features and differences in IRS)
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika