Record details

Geographical name
    Braňany (Most, Most)
Article
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Kalcit v Českém středohoří
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    North Bohemian foundry bentonites
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv