Record details

Geographical name
    Bratislava-venkov
Article
    Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)