Record details

Geographical name
    Brno (Česko)
Article
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Geoarcheologie a její potenciál
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    New findings on the geomorphology of Moravia
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Lesním lomu (Brno-Líšeň)
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka