Record details

Geographical name
    Brno-Černovice
Article
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Fosilní měkkýši z lokality Černovice II (24-43, Šlapanice)
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)