Record details

Geographical name
    Brno-Stránska skála
Article
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Evolution of community composition in several carnivore palaeoguilds from the European Pleistocene: the role of interspecific competition
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities
    Pleistocene Rodents of Europe
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Quaternary evolution of the grass-snake (Natrix natrix): new evidence
    Revision of Plio-Pleistocene quails of the Western Palaearctic
    Scléractiniaires de Stránská skála (Oxfordien inférieur/supérieur, Brno, Moravie, République tcheque)
    Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)