Record details

Geographical name
    Broumov (Náchod)
Article
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Broumovsko
    Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    The Intra-Sudetic Basin - a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late - to Post-Orogenic Tectonic Setting
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    A present-day state of the ichnological research of the Carboniferous to Permian limnic basins in the Bohemian Massif
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Radiocarbon dating of holocene fluviatile sediments in North-Eastern Bohemia
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Two-stage origin of the Hercynian volcanics in the Sudetes, SW Poland