Record details

Geographical name
    Broumovská vrchovina-Jestřebí hory
Article
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu