Record details

Geographical name
    Brtníky (Děčín, Rumburk)
Article
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách