Record details

Geographical name
    Buštěhrad
Article
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Průzkum buštěhradské haldy pokračuje
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku