Record details

Geographical name
    Budišov nad Budišovkou (Opava)
Article
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku