Record details

Geographical name
    Bulharsko
Article
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Bulharské překvapení 2011
    Bulharsko-česká spolupráce v karsologii - obrození tradic
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Comparison of U-Series and Radiocarbon Dates of Speleothems
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Eostangeria ruziciniana (Zamiaceae) from the Middle Miocene of Bulgaria and its relationship to similar taxa of fossil Eostangeria, and extant Chigua and Stangeria (Cycadales).
    Final'nyj vulkanizm Jevropy i jego geodinamičeskaja priroda
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Infrared and Raman spectroscopy of acid treated vermiculites
    Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe - preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Overgrowths of hornblende into and its microtextural-compositional changes inside the ocelli of gabbroic rocks, Central Bohemian Pluton
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Present dynamics of a landslide process in the Black Sea coast region N of Varna (Bulgaria)
    Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Stratigraphy of main Pleistocene loess horizons and paleosols in mid-eastern Europe
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    The Triassic foraminifera microbiostratigraphy ot the Carpathian-Balkan and Hellenic realm
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    V najhlbšej priepasti Bulharska
    Wavelet analysis of archaeomagnetic data over the last 4,000 years
    XIV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association (Sofia, September 20-23, 1989)
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře