Record details

Geographical name
    Cínovec
Article
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    The Cínovec-Krupka Mining Region
    The Cínovec/Zinnwald Sn-W-Li deposit
    České sekundární minerály uranu
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Fluid inclusion geochemistry of Bashierxi tungsten-tin deposit in Qimantag area, Xinjiang
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    Late-Variscan crustal evolution and related tin-tungsten mineralization in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Erzgebirge)
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Melt inclusions in quartz phenocrysts in rhyolite from Cínovec near Teplice (the Krušné hory Mts.): Petrological significance
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Nový referenční materiál - ZW-C, lithná slída
    O tantalovoj mineralizacii v redkometal'nych granitach Cinnoveckogo massiva (Čechija)
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxyfluorures de terres rares de la coupole granitique de Cínovec (Zinnwald), République tchéque
    Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Slída - významný průmyslový minerál
    Sm/Nd and Rb/Sr isotopic investigations on fluorite mineralization of the Eastern Erzgebirge
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Supergenní minerály z Cínovce
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
    Variscan rare metal-bearing granitoids of the Bohemian Massif
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce