Record details

Geographical name
    Cínovec (Teplice, Teplice)
Article
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Haleniusite-(La) from the Bastnäs deposit, Västmanland, Sweden: a new REE oxyfluoride mineral species
    Lejkokratovyje magmatičeskije rasplavy s predeľnymi koncentracijami ftora: eksperiment i prirodnyje otnošenija
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    OH defects in cassiterite
    Pb/Pb and U/Pb zircon dating of subvolcanic rhyolite as a time marker for Hercynian granite magmatism and Sn mineralisation in the Eibenstock granite, Erzgebirge, Germany: Considering effects of zircon alteration
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    REE in fluorite from tin deposits in the Erzgebirge region implications for the origin of Eu-anomalies in Li-F granites
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Water traces and chemistry of cassiterites