Record details

Geographical name
    Chabařovice
Article
    Czech-ing out Toxic Wastes
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic