Record details

Geographical name
    Chodov (Karlovy Vary)
Article
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou