Record details

Geographical name
    Chomutov (Česko)
Article
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006