Record details

Geographical name
    Chomutov-oblast (Česko)
Article
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP