Record details

Geographical name
    Chráněná krajinná oblast Kokořínsko (Česko)
Article
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.