Record details

Geographical name
    Chvaletice (Pardubice)
Article
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Odstranění rezavých povlaků z rodochrozitu
    Refinement of the Crystal Structure of Cronstedtite-1T
    Rodochrozit
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace