Record details

Geographical name
    Ciboušov (Chomutov, Kadaň)
Article
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Drahé kameny z Krušných hor
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech