Record details

Geographical name
    Dúbrava
Article
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Sulphur isotopic study of Dúbrava antimony deposit Nízke Tatry Mts., Czechoslovakia
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Využívanie slovenských antimónových rúd