Record details

Geographical name
    Dětaň (Louny)
Article
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců