Record details

Geographical name
    Důl Československé armády (Most)
Article
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization