Record details

Geographical name
    Deštná
Article
    Assoziation regionalmetamorpher Skarne und Greisen in der Böhmischen Masse
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory