Record details

Geographical name
    Dolní Podluží (Děčín)
Article
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)