Record details

Geographical name
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Article
    Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Correlation of Quaternary deposits basins of the Middle Dnieper area and the Middle Danube area (by the data of fauna mollusks)
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Dolní Věstonice
    Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Loess in the Czech Republic: Magnetic Properties and Paleoclimate
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Menu of Gravettian people from southern Moravia
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo (24-32)
    Pedosedimentary evolution of the last interglacial and early glacial sequence in the European loess belt from Belgium to central Russia
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Rock-Magnetic Proxies of Climate Change from Loess-Paleosol Sediments of the Czech Republic
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Významné sprašové lokality jižní Moravy