Record details

Geographical name
    Dolní Zálezly (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Article
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms