Record details

Geographical name
    Domašov nad Bystřicí (Olomouc, Šternberk)
Article
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)