Record details

Geographical name
    Doubrava
Article
    An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia)
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif